PRIVACY VERKLARING

Het Instituut voor Klank en Vorm te Zutphen

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:        https://www.klank-en-vorm.eu    -  https://www.genezendtekenen.nl

Instituut voor Klank en Vorm

Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie

Laarstraat 77        7201 CC Zutphen       tel.  0575 470553      

Danny Becher is de Functionaris  Gegevensbescherming van de webwinkel  https://www.klank-en-vorm.eu

Hij is te bereiken via het contact-formulier op onze websites.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De webwinkel www.klank-en-vorm.eu  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en  omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam        - Adresgegevens

- Telefoonnummer              - E-mailadres                        - IP adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via onze webwinkel in correspondentie en / of telefonisch.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De webwinkel  https://www.klank-en-vorm.eu  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het registreren van de gebruiker

- Het afhandelen van uw bestelling en  betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- De webwinkel  https://www.klank-en-vorm.eu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De webwinkel  https://www.klank-en-vorm.eu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

I.v.m. onze belastingsaangifte hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar van uw persoonsgegevens:

> Personalia, adres,  bestelling-gegevens >

 

Delen van persoonsgegevens met derden

- Gegevens die u op https://www.klank-en-vorm.eu   invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

- En alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De webwinkel  https://www.klank-en-vorm.eu   gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. - Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de webwinkel  https://www.klank-en-vorm.eu) tussen zit.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De webwinkel  https://www.klank-en-vorm.eu  gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en uw gebruiksgemak. Ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen, zodat u bij een volgende keer makkelijk op uw account kun inloggen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

  Technische gegevens

Tijdens elk bezoek, dus ook tijdens de inschrijving, wordt er een "session cookie" (PHPSESSID) gebruikt om de browser te koppelen aan tijdelijke variabelen op de server. Dit cookie vervalt aan het einde van de sessie, d.w.z. als de gebruiker de webbrowser sluit. - Er worden geen verdere cookies gebruikt, dus ook niet voor het vergaren van surfinformatie, want er vindt geen tracking of profiling plaats.

De gegevens worden beschermd doordat de website secure http (HTTPS) gebruikt, en doordat wachtwoorden in de database worden opgeslagen middels encryptie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account op de webwinkel  https://www.klank-en-vorm.eu

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons via de contact pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Een medewerker van de webwinkel  https://www.klank-en-vorm.eu  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De webwinkel  https://www.klank-en-vorm.eu  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via het klachtenformulier.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De webwinkel  https://www.klank-en-vorm.eu   neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op onze website.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2024 www.klank-en-vorm.eu | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel